Kas raksturo IPasauli ...

Jaudīgi serveri

Droši interneta provaideri

Bezmaksas rezerves kopiju izveide

Mobilitāte

Kvalificēti IT speciālisti